104. Wprowadzenie możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa.

Projekt wprowadza możliwość złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem małżeństwa nieodwołalnego oświadczenia o uzależnieniu możliwości rozwodu od zgody biskupa diecezjalnego. W przypadku złożenia takiego oświadczenia dopuszczalność rozwoduw sądzie rodzinnym małżeństw zawartych w Kościele Katolickim zależeć będzie od zgody biskupa